KHÓA BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG XÂY DỰNG BÀI GIẢNG E-LEARNING

Thông tin đăng ký khóa học do Trung tâm công nghệ giáo dục Pháp ngữ tổ chức:
Địa điểm: CNF-Hanoï, Phòng 227, Thư viện Tạ Quang Bửu, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Thời lượng : 3 ngày, tổng số 21 giờ
Thời gian : 2 lựa chọn:
Hoặc 21 (cả ngày) - 22 (sáng)/10/2023 và 28 (cả ngày) - 29 (sáng)/10/2023
Hoặc 21(cả ngày) và 28(cả ngày)/ 10/2023 ; 4(cả ngày) / 11 / 2023
Ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Pháp.
Đăng ký học ở link sau: https://forms.office.com/e/eqhfPfNL6W
Hạn cuối cùng đăng ký là 12/10/2023.

Sau khi tham gia lớp bồi dưỡng, học viên có khả năng:
-    Thiết kế được Đề cương chi tiết (ĐCCT) của một học phần theo hình thức e-learning;
-    Thiết kế được bài giảng trực tuyến đúng tiêu chuẩn kỹ thuật; 
-    Sử dụng được một số công cụ phần mềm để chuyển đổi từ bài giảng trình chiếu điện tử sang định dạng video bài giảng đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, mỹ thuật;
-    Xây dựng được một khoá học trực tuyến với những chức năng, thành phần cơ bản trên hệ quản trị học tập Moodle.
Trân trọng.

Từ khóa