Hướng dẫn B-learning sử dụng Hệ thống quản lý học tập LMS UTC https://lms.utc.edu.vn

B-learning là hình thức kết hợp giữa giảng dạy-học tập trực tiếp tại phòng học và trực tuyến (đến 30%) trên hệ thống LMS của trường.

Trang truy cập: https://lms.utc.edu.vn/

Quy định về đào tạo trực tuyến tại UTC

Quy trình ISO về triển khai học phần B-learning và biểu mẫu kèm theo

Quy trình ISO về xây dựng học liệu dạng video tại Studio UTC và biểu mẫu kèm theo

Phiếu khảo sát cho người học

1. Video hướng dẫn đăng nhập và cài đặt ngôn ngữ trên LMS: nhấn để xem

2. Video Hướng dẫn cho SV: 

Hướng dẫn vào bài học và nộp bài tự luận: nhấn để xem

Hướng dẫn làm bài trắc nghiệm: 

Hướng dẫn xem điểm: 

 

3. Video Hướng dẫn cho GV:

3.1 Hướng dẫn thêm người dùng (GV, trợ giảng, SV): nhấn để xem

3.2 Hướng dẫn tạo đề mục cho khóa học : nhấn để xem

3.3 Hướng dẫn đưa tài liệu dạng nhúng mục lên LMS: nhấn để xem

3.4 Hướng dẫn đưa tài liệu dạng đường dẫn URL: nhấn để xem

3.5 Hướng dẫn tạo ngân hàng câu hỏi : nhấn để xem

3.6 Hướng dẫn tạo bài kiểm tra trên LMS : nhấn để xem

3.7 Hướng dẫn chèn câu hỏi có ảnh hoặc công thức : nhấn để xem

3.8 Hướng dẫn copy dữ liệu lớp học : nhấn để xem

3.9 Hướng dẫn cài đặt yêu cầu tự học : nhấn để xem

3.10 Hướng dẫn trích xuất báo cáo hoàn thành hoạt động của SV: nhấn để xem

3.11 Hướng dẫn theo dõi quá trình học tập của SV: nhấn để xem

3.12 Hướng dẫn trích xuất điểm trong khóa học: nhấn để xem

Trang hướng dẫn LMS

 

4. Các biểu mẫu cho B-learning UTC:

Video mở đầu ( thương hiệu UTC ): tải về

Video kết thúc ( thương hiệu UTC ): tải về

Mẫu ppt ( thương hiệu UTC ): tải về

Các biểu mẫu khác: tải về

 

Trung tâm Đào tạo trực tuyến UTC (UTC Elearning Center)

Địa chỉ: Tầng 2 - nhà B3 - Trường ĐH GTVT - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: +84.(0)24.32444439

Email: elearning@utc.edu.vn 

Website:   elearning.utc.edu.vn    

Từ khóa