Nhằm hỗ trợ nâng cao chất lượng học tập của sinh viên và phát triển hình thức đào tạo trực tuyến giúp học mọi lúc mọi nơi, Nhà trường thông báo đến các đơn vị và sinh viên, người học toàn trường về việc đăng ký các khóa học trực tuyến miễn phí do tổ chức AUF hỗ trợ (năm 2024).

1. Các khóa học và hình thức triển khai

1.1. Khóa học Tiếng Pháp chuyên ngành xây dựng (~30 giờ): nhằm hỗ trợ việc học chuyên môn bằng tiếng Pháp và rèn luyện kỹ năng với những tình huống giao tiếp bằng ngoại ngữ trong lĩnh vực xây dựng công trình như phỏng vấn tuyển dụng, thiết kế công trình, lập hồ sơ dự án công trình… 

1.2. Khóa học kết cấu thép(~30 giờ): Cung cấp kiến thức cơ bản về nguyên lý thiết kế và chọn lựa kích thước các kết cấu thép phổ biến trong xây dựng: dầm, khung, cột…. Giới thiệu các tiêu chuẩn liên quan của Việt Nam và Eurocode 3.

 1.3. Khóa học các giải pháp kỹ thuật xây dựng bền vững(~30 giờ): cung cấp kiến thức cơ bản về các mục tiêu phát triển bền vững, quản lý và đánh giá tác động môi trường trong xây dựng công trình, rèn luyện các kỹ năng phân tích đánh giá tác động môi trường trong dự án xây dựng, phân tích vòng đời và ma trận vòng đời, đề xuất các giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu tác động đến môi trường và tăng tính bền vững của dự án xây dựng công trình giao thông… 

1.4. Hình thức triển khai: các khóa học trực tuyến bằng Tiếng Pháp trên nền tảng LMS có kết hợp GV Pháp ngữ hỗ trợ trực tuyến. Thời gian học: tháng 5 - 6 năm 2024.

- Thời gian đăng ký: trước 29 tháng 4 năm 2024. Người học có nhu cầu đăng ký theo đường link trên website elearning.utc.edu.vn để được gửi thông tin qua email và cung cấp tài khoản để học trực tuyến.

- Đối tượng: người học thuộc Khoa Đào tạo Quốc tế, Trung tâm Trung tâm đào tạo kỹ năng tiếng Pháp (CFOS) và các Khoa trong toàn trường.

- Người học thực hiện khóa học theo hướng dẫn có hỗ trợ trực tuyến trên LMS.

- Người học có nhu cầu có thể đăng ký để được cấp chứng nhận đã tham gia khóa học trực tuyến của Trường Đại học Giao thông vận tải.

2. Mọi thông tin trao đổi trong quá trình triển khai được thực hiện qua: Trung tâm Đào tạo trực tuyến (P205-B3, email elearning@utc.edu.vn hoặc ĐT: 024.32444439).

Người học đăng ký theo đường link sẽ được gửi thông tin qua email và cung cấp tài khoản để học trực tuyến

bit.ly/UTCelearningAUF

 

Mã QR

Từ khóa