Các Quy định, hướng dẫn

  1. Hướng dẫn B-leaning và sử dụng Hệ thống quản lý học tập LMS UTC
  2. Hướng dẫn thi trắc nghiệm trên phần mềm
  3. Hướng dẫn sử dụng MS Teams và phương pháp dạy và học trực tuyến
  4. Hướng dẫn xây dựng học liệu video

Quy định về đào tạo trực tuyến tại UTC

Các biểu mẫu cho B-learning UTC:

 

Trung tâm Đào tạo trực tuyến UTC (UTC Elearning Center)

Địa chỉ: Tầng 2 - nhà B3 - Trường ĐH GTVT - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại: +84.(0)24.32444439

Email: elearning@utc.edu.vn 

Website:   elearning.utc.edu.vn    

FB: https://www.facebook.com/utcelearning

Từ khóa