0243 244 4439  101 nhà T1 Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Số 03, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

HƯỚNG DẪN THI THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

TỔNG HỢP TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THI THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN 

Thực hiện theo Thông báo của Trường Đại học Giao thông vận tải về việc hướng dẫn tổ chức đánh giá kết quả học tập bằng hình thức trực tuyến dành cho học viên và sinh viên đại học trong giai đoạn Covid 19, Trung tâm Đào tạo Trực tuyến xin gửi tới các bộ môn, các thầy/cô giáo cùng các sinh viên/học viên những nội dung hướng dẫn chi tiết về hình thức thi trắc nghiệm trực tuyến và vấn đáp trực tuyến, cụ thể như sau:

 

1. Hướng dẫn thi trắc nghiệm cho Sinh viên/Học viên

 

Thi trắc nghiệm trực tuyến:

https://drive.google.com/file/d/1hP-fqGm9o6p2mO42Z4c0SN9ijRKPHzJo/view?usp=sharing

 

Thi vấn đáp trực tuyến:

 https://drive.google.com/file/d/1X1ne4EnFJe0FYXuxQpe2GSa83TLP90dO/view?usp=sharing

 

2. Hướng dẫn cho Bộ môn

 

Thi trắc nghiệm trực tuyến:

https://drive.google.com/file/d/17IUh8c3bHFS5-L22AU5mjDG4mgqV96Vu/view?usp=sharing

 

Thi vấn đáp trực tuyến:

https://drive.google.com/file/d/1dpqYtqu5IzZX7YgR_n-WJiLvwBVb50f9/view?usp=sharing

 

 

3. Hướng dẫn cho Cán bộ coi thi

 

Thi trắc nghiệm trực tuyến:

https://drive.google.com/file/d/1v7_Yv_gt64exsWYOHFGxahMqulzUsHY4/view?usp=sharing

 

Thi vấn đáp trực tuyến:

 https://drive.google.com/file/d/1dpqYtqu5IzZX7YgR_n-WJiLvwBVb50f9/view?usp=sharing

 

4. Website thi trắc nghiệm trực tuyến: 

http://utc.eduso.vn/thitracnghiem

 

 

 
0709rcp_teams.jpg
________________________
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN UTC
Phòng 101 Nhà T1 – Đại học Giao thông Vận tải
Liên Hệ: 0243 244 4439
Email: elearning@utc.edu.vn

Liên hệ

Trung tâm đào tạo trực tuyến UTC Online Education

Địa chỉ : 101 nhà T1 Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Số 03, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Hotline : 0243 244 4439
Email : elearning@utc.edu.vn

Facebook

Tạo CV

tạo CV

Họ tên(*)
Invalid Input

Ngày tháng năm sinh(*)
Invalid Input

Điện thoại(*)
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

Trình độ
Invalid Input

Vị trí ứng tuyển(*)
Invalid Input

Tạo