0243 244 4439  101 nhà T1 Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Số 03, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Trần Huyền My

Đạt TOEIC 900 sau khóa học Trung tâm Đào tạo Trực tuyến UTC, Trần Huyền My cho biết: “Để khắc phục điểm yếu về từ vựng, khi “bí từ” em luôn tìm ra cách khác để diễn đạt bằng cách biến đổi cấu trúc cho phù hợp hoặc tìm cấu trúc khác để thay thế chứ không bao giờ “đầu hàng” cả trong khi nói và viết!”. Theo My, nắm vững cấu trúc của từng dạng bài trong kỹ năng writing là quan trọng nhất. Trước khi thi 1 đến 2 tháng My ngày nào cũng cố gắng viết một bài!

Sau khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp Đại học, My đang nhắm đến các tập đoàn liên kết với nước ngoài. Với số điểm TOEIC 900, My có thể viết ước mơ thành hiện thực!

Liên hệ

Trung tâm đào tạo trực tuyến UTC Online Education

Địa chỉ : 101 nhà T1 Trường Đại học Giao Thông Vận Tải Số 03, Cầu Giấy, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Hotline : 0243 244 4439
Email : elearning@utc.edu.vn

Facebook

Tạo CV

tạo CV

Họ tên(*)
Invalid Input

Ngày tháng năm sinh(*)
Invalid Input

Điện thoại(*)
Invalid Input

Email(*)
Invalid Input

Trình độ
Invalid Input

Vị trí ứng tuyển(*)
Invalid Input

Tạo